22326 Spardha Spoorthi (ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಪೂರ್ತಿ)

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ಸರಕಾರ ನಡೆಸುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ೧ರ ತರಗತಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ
ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
1. ವಿಷಯದ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ (5 ಗಂಟೆಗಳು)
2. ಪದ ಪ್ರಯೋಗ (5 ಗಂಟೆಗಳು)
3. ವಿಷಯ ಸಂಕ್ಷಿಪಣೆ (5 ಗಂಟೆಗಳು)
4. ಪದ ಜ್ಞಾನ (5 ಗಂಟೆಗಳು)
5. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ (5 ಗಂಟೆಗಳು)
6. ಲಘು ಪ್ರಬಂಧ (5 ಗಂಟೆಗಳು)

What Will You Learn?

  • Preparing students to face competitive exams for Kannada compulsory paper.

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet